Fenoliuutto

Fenoliuutto on tietotekniikkaa käytetään valmistamaan fenolit raaka-aineina, yhdisteitä tai lisäaineita teolliseen puunjalostus- ja kemianteollisuudessa. Fenoliuutto on myös laboratorio prosessi puhdistamiseksi DNA-näytteitä.

Tässä menetelmässä, seosta TE: n ja fenolia yhdistetään yhtä suureen tilavuuteen vesipitoista DNA-näytteen. Ravistelun ja keskipakoerotus, vesikerros uutetaan, ja käsitellään edelleen eetterillä. Sitten DNA konsentroitiin etanolisaostuksella.

Fenoliuutto tekniikkaa käytetään usein puhdistamaan näytteitä nukleiinihappojen otettu soluista. Saada nukleiinihapponäytteitä, solun on hajotetaan ja nukleiinihapot erotettu kaikista muista solun materiaaleja. Fenoli on käyttökelpoinen yhdiste hajottaa tarpeetonta solun materiaaleja, jotka muuten saastuttaa nukleiinihapponäyte.

On kaksi syytä, miksi fenoli tekee tällaisen tehokas siivoojat nukleiinihapponäytteitä. Ensimmäinen on se, että se on ei-polaarinen yhdiste. Koska nukleiinihapot ovat erittäin polaarisia, ne eivät liukene, kun läsnä on fenolia. Toinen on se, että fenoli tiheys on 1,07 g / cm, joka on suurempi kuin veden tiheys. Näin ollen, kun fenolia lisätään soluun näyteliuoksen vedellä ja fenoli ovat erillisiä. Kaksi "vaiheisiin" muodossa, kun fenolia lisätään liuokseen ja sentrifugoitiin. On vesipitoinen, polaarinen faasi yläosassa, joka sisälsi nukleiinihappoja ja vettä, ja orgaaninen faasi, joka sisältää denaturoitua proteiinien ja muiden solun komponenttien alareunassa liuosta. Vesifaasi on aina päällä orgaanisen koska, kuten edellä mainittiin, fenoli on tiheämpää kuin vettä. Nukleiinihapot ovat polaarisia, ja sen vuoksi pysyä vesifaasissa, kun taas ei-polaarinen solukomponentit siirtyvät orgaaniseen faasiin. Sen jälkeen, kun fenoli on lisätty näytteeseen se sentrifugoidaan ja vesifaasin ja orgaanisen faasin muodossa.

Fenoli käytetään usein yhdessä kloroformilla. Tarkoituksena lisätä kloroformia yhdessä fenoli on varmistaa selkeä erottaminen vesi- ja orgaanisen faasin. Kloroformi ja fenoli sekoita hyvin yhteen, toisin kuin fenoli ja vettä. Tiheys kloroformia on 1,47 g / cm, suurempi kuin vettä ja fenolia. Sekoittamalla kloroformia ja fenolia luo tiheämpi ratkaisu kuin fenolia yksinään, ja näin ollen erottaminen orgaanisesta vesifaasista on vieläkin selvempi kuin jos vain fenolia lisättiin solunäyte. On vähemmän ristikontaminaation orgaanisesta faasista vesifaasiin. Tämä on hyödyllistä silloin, kun vesipitoinen faasi poistetaan liuoksesta, jotta saadaan puhdasta nukleiinihapponäyte.

pH on tärkeä tekijä harkitsemaan fenoliuutto tekniikkaa. Fenolin olisi tehokas liuoksen pH on vaihdella sen mukaan, mitä on uutettu. Kun on kyse DNA: n puhdistus pH on 7,0-8,0 käytetään. Jos tavoitteena on koe on saada näytteitä puhdistettua RNA: ta, jonka pH on noin 4,5 on käytetty. Koska negatiivista varausta selkärangan DNA fosfaattien, vähentämällä liuoksen pH johtaa hajoamiseen. PH-arvo 4,5 on suurempi pitoisuus H + ioneja, jotka neutraloivat negatiivisia fosfaatti maksut ja aiheuttaa DNA: n liuottamiseksi orgaaniseen faasiin, kun taas RNA: n on lisäksi hydroksyyliryhmä pentoosisokeri, joka mahdollistaa RNA jäädä vesifaasiin.

Edellinen artikkeli Fenolftaleiini